Aardewerk: hét middel om een maatschappelijk ingekaderd verhaal te vertellen over het verleden

cv

LOOPBAAN

2016-heden: Eigenaar Aardewerk & Archeologie

Als aardewerkspecialist bestudeer ik scherven uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Ik neem zowel grote als kleine opdrachten aan en heb met beide veel ervaring. Hierdoor kan ik goed werken binnen een commercieel kader. Dit houdt in dat ik graag met u meedenk hoe de onderzoeksvragen uit een PvE beantwoord kunnen worden met een beperkt budget. Behalve commerciële opdrachten kan ik ook een bijdrage leveren aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek. Mijn eigen interesse gaat vooral uit naar handels- en uitwisselingsnetwerken, de verhouding tussen lokale gemeenschappen en het consumptiegedrag van de bewoners van diverse sites (eenvoudige rurale nederzettingen, villa’s, steden, militaire sites).

2004-heden: Senior Aardewerkspecialist, VUhbs archeologie.

-Ruime ervaring in analyse van aardewerk uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen, inclusief data-invoer en bijdragen aan basisrapportages (zie ‘publicaties’).

-Gespecialiseerde kennis in Romeins aardewerk.

-Grote interesse voor en ervaring met herkomstanalyse van (regionaal) aardewerk.

-Presenteren van onderzoeksresultaten voor een ruimer publiek in de vorm van lezingen (zie ‘lezingen’) en artikels (zie ‘artikels’).

-Coördineren van de aardewerkanalyse van grotere projecten en begeleiden van meerdere specialisten.

-Redactie en coördinatie van grote projecten (zoals Geldermalsen-Hondsgemet, Elst-Grote Kerk).

-Opleiden van specialisten.

-Tekenen van aardewerk in Adobe Illustrator.

-Archeologisch veldwerk (zie ‘veldwerk’).

2010-2014: Promovenda, VU Amsterdam: 'Pottery consumption in a peripheral region of the Roman Empire. The ceramic evidence from the Roman villa settlement of Hoogeloon in comparison with other rural sites in its vicinity'.

-Bestuderen van consumptiepatronen op basis van de aardewerkanalyse van de villa van Hoogeloon en enkele vlakbij gelegen eenvoudige rurale nederzettingen.

-Gedetailleerde herkomstanalyse (macrosopisch, slijpplaten, WD-XRF en MGR), met name van regionale waar.

-Vergelijkende functie-analyse.

-Mijn aanstelling is inmiddels afgelopen; ik heb nog enkele maanden nodig voor het afronden van mijn proefschrift.

2004: Inventarisatie en depotbeheer, privé- collectie natuursteen Arthur Vandendorpe, Brugge.

2003: Gidsen in het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke.


OPLEIDINGEN

2000-2002: Licentiaat Archeologie, optie Klassieke Oudheid, Universiteit Gent (2000-2002), grote onderscheiding.

(Licentiaat is het Belgische equivalent van Master)

Afstudeerscriptie: Zwartgeverniste ceramiek in Italië. Een status quaestionis in confrontatie met de vondsten van ‘le Marche’ en de Potenza Valley Survey.

1998-2000: Kandidatuur Kunstwetenschappen, Universiteit Gent (1998-2000).

1992-1998: Algemeen secundair onderwijs: Latijn-Moderne Talen, Onze-Lieve-Vrouwe-College Oostende.

1986-1992: Basisonderwijs: Sint-Jozefsinstituut Middelkerke.


EXTRA OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

2013: Writing a scientific Article, training talencentrum Vrije Universiteit Amsterdam.

2011: Thin Section Petrography of Archaeological Ceramics: Methods and Application, University College London, intensive course.

2008: Geoarcheologie (onder meer beschrijven en interpretatie slijpplaten), Katholieke Universiteit Leuven, (3 ECTS, 20 lesuren).

2006: Conversatiecursus Italiaans (gevorderden), avondles Vrije Universiteit.

2002: Conversatiecursus Frans (gevorderden, Frans GK3), Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent.

1993-1997: Woord (welsprekendheid, voordracht, toneel), conservatorium Oostende.

LITERATUURLIJST: SELECTIE PER PERIODE/THEMA

ROMEINSE TIJD: PROEFSCHRIFT

Pottery consumption in a peripheral region of the Roman Empire. The ceramic evidence from the Roman villa settlement of Hoogeloon in comparison with other rural sites in its vicinity.

ROMEINSE TIJD: CONSUMPTIEGEDRAG OP BASIS VAN HERKOMSTANALYSE

2015 Van Kerckhove, J., 2015: Major trends in the pottery consumption in the Hoogeloon villa settlement and some contemporary rural settlements in the northern part of the civitas Tungrorum, in N. Roymans/T. Derks/H. Hiddink (eds), The Roman villa of Hoogeloon and the archaeology of a marginal region in the Lower Germanic frontier zone, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Series 22), 245-270.

ROMEINSE TIJD: HERKOMSTANALYSE

2014 Van Kerckhove, J./G.L. Boreel, with a contribution by M. Daszkiewicz, 2014: A characterization of the pottery production in Heerlen (Limburg, the Netherlands): fabric analysis and typo-chronology, Xantener Berichte 27, 241-286.

2014 Van Kerckhove, J., 2014: Fabric description of the selected samples, in R. Niemeijer/J. Thijssen, The pottery kilns at Cuijk (North-Brabant, The Netherlands), Xantener Berichte 27, 93-112.

2014 Van Kerckhove, J./A. Lepot/B. Borgers/S. Willems, 2014: Understanding consumption patterns in the civitas Tungrorum through the identification of the ‘NOOR1’ Ware, in S. Biegert (ed.), Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 43, Bonn, 783-792.

ROMEINSE TIJD: BASISRAPPORTAGES

2014 Van Kerckhove, J., 2014: Het Romeinse aardewerk in Voorburg-Arentsburg, in M. Driessen/E. Besselsen (eds), Voorburg-Arentsburg. Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, Amsterdam (Themata 7), 321-472.

2014 Van Kerckhove, J., 2014: Het Romeinse aardewerk, in H.A. Hiddink, De Romeinse villa-nederzetting op de Kerkakkers bij Hoogeloon (Noord-Brabant), Amsterdam(Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 53/VU-opgravingen in de Kempen 3), 297-405.

2012 Chtcheglov, M./J. Van Kerckhove/M. Magnée/D. Habermehl, 2012: Het aardewerk uit de prehistorische nederzetting en het Romeinse grafveld, in J. van Renswoude/M. Schurmans (eds), Opgravingen in Maasbree-Siberië. Een grafveld uit de Romeinse tijd en bewoning uit de late prehistorie en Vroege Middeleeuwen, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 48), 61-96.

2011 Van Kerckhove, J., 2011: Aardewerk uit de Romeinse tijd (vindplaats 3), in A. Pavlovic (red.), Archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan, gemeente Den Haag. Deel 1: Sporen van bewoning uit de ijzertijd (vindplaats 6) en de Romeinse tijd (vindplaats 3) , Den Haag (Haagse Archeologische Rapportage 1122), 140-231.

2011 Van Kerckhove, J., 2011: Het prehistorische en Romeinse aardewerk, in M. Lascaris, Opgravingen in Eersel-Kerkebogten. Landschap en bewoning in de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 44), 129-170.

2010 Van Kerckhove, J., 2010: Aardewerk en keramisch bouwmateriaal, in J. van Renswoude (red.), Archeologisch onderzoek bij de Romeinse cultusplaats Empel-De Werf. Proefsleuvenonderzoek en begeleiding in het kader van de verbreding van de rijksweg A2, gemeente ’s-Hertogenbosch , Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 38), 17-18.

2009 Renswoude, J., van/J. Van Kerckhove, 2009: Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35).

2009 Van Kerckhove, J., 2009: Aardewerk, in J. van Renswoude/J. Van Kerckhove, Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 115-192.

2008 Van Kerckhove, J., 2008: Aardewerk, in T. Derks/J. Van Kerckhove/P. Hoff (eds), Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003), Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 31), 65-73.

2008 Van Kerckhove, J., 2008: Aardewerk, in M. Schurmans, Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse rijk. Opgraving Huissen Loostraat-Zuid, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Notities 139), 37-71.

2007 Van Kerckhove, J., 2007: Aardewerk, in M. Schurmans/E. Verhelst (eds), Oudheden uit Odijk. Bewoningssporen uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd en Merovingische tijd aan de Singel West/Schoudermantel, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 30), 60-89.

2006 Van Kerckhove, J., 2006: Het gedraaide aardewerk, in S. Heeren, Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 29), 104-137.

BRONSTIJD-IJZERTIJD: BASISRAPPORTAGES EN ARTIKELS

2013 Van Kerckhove, J., 2013: Les faciès céramiques de la fin de l’Age de Fer au Ier S. de N.È. Comparaison entre Betuwe (province de la Gueldre) et région sud des Pays-Bas (provinces du Brabant et du Limbourg), L. rivet (ed.), SFECAG, Actes du Congrès d’Amiens, Marseille, 179-196.

2010 Chtcheglov, M./J. Van Kerckhove, 2010: Aardewerk uit de IJzertijd, in P.L.M. Hazen/E. Blom (eds), Boeren, Romeinen en Edelen in het Westlandse kustgebied. Een archeologische opgraving te Poeldijk, De Kreken Fase II, vindplaatsen F en G/H , Amersfoort (ADC Rapport 2153), 55-60.

2010 Van Kerckhove, J., 2010: Het prehistorische aardewerk, in A. Hakvoort/L. van der Meij (eds), Urnen onder de ploeg. Een opgraving van een cultuurlandschap in de microregio ‘Floriade’ (gemeente Venlo), Amersfoort (ADC Rapport 1204), 41-48, 201-218.

2007 Van Kerckhove, J., 2007: Aardewerk uit de late ijzertijd in Odijk Singel-West/Schoudermantel (Kromme Rijngebied, Nederland), Lunula, Archaeologica protohistorica XV, Leuven, 189-198.

2009 Renswoude, J., van/J. Van Kerckhove, 2009: Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35).

2009 Van Kerckhove, J., 2009: Aardewerk, in J. van Renswoude/J. Van Kerckhove, Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 115-192.

2006 Van Kerckhove, J., 2006: Aardewerk, in M. Schurmans, Bewoningssporen uit de Bronstijd en de Romeinse tijd langs de Houtense stroomgordel. Houten VleuGel Tracé ACH Vindplaats 19, 20 en 21, Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven , Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Notities 53), 25, 46, 52-53.

2006 Van Kerckhove, J., 2006, Aardewerk, in E. de Boer/E. Verhelst, Perifere archeologische resten uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen langs de Houtense stroomgordel. Houten VleuGel Tracé ACH Vindplaats 17 en 18, Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven , Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Notities 52), 28, 42.

MIDDELEEUWEN-OTTOONSE PERIODE: BASISRAPPORTAGES EN ARTIKELS

2015 Van Kerckhove, J., Aardewerk, in D. Habermehl/G. Boreel (eds),Waarderend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven aan het Fabriekslaantje in de gemeente Tiel, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Notities 346), 36-40.

2011 Van Kerckhove, J., Aardewerk, in: J. van Renswoude (red.) Archeologisch onderzoek in de dorpskern van Kapel-Avezaath, gemeente Tiel. Eenuitzonderlijk rijk 13de-eeuws erf en een 14de-eeuwse gracht in het plangebied Muggenborch , Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 43), 43-58.

2006 Verhelst, E./J. Van Kerckhove, 2006: Zandwijk, een nederzetting uit de 10de en 11de eeuw onder de rook van de handelsplaats Tiel (NL), Gent (Archaeologica Mediaevalis, Kroniek 29), 114-116.

2006 Van Kerckhove, J., 2006: Aardewerk, in E. Verhelst, De nederzetting Zandwijk, door een rivier gescheiden van Tiel. Bewoningssporen uit de 10de en 11de eeuw na Chr. in het plangebied Tiel-Binnenheuvel, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 27), 17-30.