Aardewerk: hét middel om een maatschappelijk ingekaderd verhaal te vertellen over het verleden

OVER MIJ


Ik ben zeer gepassioneerd met mijn vak bezig. De wil om steeds bij te leren, om mij te blijven verwonderen én kritisch te blijven heb ik meegekregen tijdens mijn studie Archeologie aan de Universiteit Gent (afgestudeerd in 2002). Voor mijn scriptie mocht ik het zwartgevernist aardewerk uit de Potenza Valley Survey (Le Marche/Italië) onderzoeken. Deze ervaring én het Romeinse aardewerk dat ik dagelijks tijdens mijn stage in de vicus Velzeke (Oost-Vlaanderen/België) heb gezien, hebben mij definitief van het nut van aardewerkonderzoek overtuigd.

Vanaf 2003 ben ik voltijds voor VUhbs Archeologie gaan werken als aardewerkspecialiste. Aanvankelijk was mijn kernregio het Gelderse rivierengebied en bestudeerde ik aardewerkcomplexen daterend vanaf de prehistorie tot de nieuwe Tijd. De nadruk heeft echter lange tijd op de Late IJzertijd en de Romeinse tijd gelegen. Na enkele jaren heb ik ook projecten voor externe opdrachtgevers uitgevoerd in West- en Zuid-Nederland. Wat mij bij al deze projecten opviel, was onze gebrekkige kennis over het regionale aardewerk. 

Tijdens mijn aanstelling als promovenda (sinds 2010) aan de Vrije Universiteit Amsterdam kon ik onder meer met de studie naar regionaal geproduceerd aardewerk aan de slag. Mijn proefschrift 'Pottery consumption in a peripheral region of the Roman Empire. The ceramic evidence from the Roman villa settlement of Hoogeloon in comparison with other rural sites in its vicinity.' ben ik momenteel aan het afronden en hoop ik binnenkort te mogen verdedigen.

Via mijn eigen bedrijf Aardewerk & Archeologie neem ik aardewerk-gerelateerde archeologische projecten aan.