Aardewerk: hét middel om een maatschappelijk ingekaderd verhaal te vertellen over het verleden

PRODUCTEN

  • Aardewerkanalyse en rapportage ten behoeve van archeologische basisrapportages
  • Advies bij het schrijven van PvE's en het formuleren van onderzoeksvragen voor de aardewerkanalyse
  • Uitvoeren van onderzoek (zie onder meer mijn proefschrift)
  • Herkomstanalyse van aardewerk met diverse technieken (waaronder macroscopisch onderzoek, slijpplaten, chemische analyse)
  • Presenteren en houden van lezingen voor divers publiek (wetenschappelijk, internationaal, professionele archeologen, nationaal, amateur-archeologen, AWN, regionaal bereik, geïnteresseerde bewoners, beleidsmakers)
  • Schrijven van artikels, folders, enzovoort over de resultaten (zowel nationaal als internationaal)
  • Cursussen verzorgen (determinatie van aardewerk voor beginners, gevorderden)
  • Organisatie van symposia en bijeenkomsten
  • Rondleidingen op archeologische opgravingen verzorgen
  • Package-deal met Mikko Kriek (BCL Archaeological Support) is mogelijk: aardewerktekeningen, 3D-reconstructies

Archeologische perioden

Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Ottoonse tijd, Volle Middeleeuwen

Potentiële opdrachtgevers:

Archeologische bedrijven, gemeenten, musea, universiteiten, scholen, AWN-leden, geschiedkundige kringen, particulieren & geïnteresseerden


Opdrachten in Nederland én België:

Met regionale aanpak! Iedere regio heeft namelijk zijn eigen aardewerkspectrum...

Kom in NOOR1-baksel (3D-reconstructie M. Kriek)
Slijpplaatje (XPL) van de Heerlense fijne waar (Van Kerckhove/Boreel 2014)
Bakselfoto van Mayen-aardewerk, gevonden in Forum Hadriani (Van Kerckhove 2014)